Examensarbeten

Webbaserat projektuppföljningsverktyg

Motion Control arbetar med utveckling av elektronik. Varje medarbetare arbetar ofta i flera projekt mot olika kunder. Detta innebär att det kan bli konflikter om resurserna då ibland samma person är inbokad samma vecka till olika projekt. För att kunna underlätta sitt eget arbete men även projektledarens uppföljnings- och prioritetsarbete skulle ett bättre projektuppföljningsverktyg behövas. Verktyget ska vara webbaserat och det är viktigt att det är grafiskt lättöverskådligt.

På marknaden finns en uppsjö av olika verktyg för detta. Dock önskar Motion Control att verktyget sammankopplas med Motion Controls tidsrapporteringssystem, kallat MC-tid. I MC-tid finns kunder, projekt, projektmedlemmar mm inlagda som ska länkas till verktyget. MC-tid är baserat på MySQL och PHP/JAVA. Det är därför bra om tilltänka examensarbetare behärskar detta eller i alla fall är bekant med databaser och programmering av webbsidor.

Målet är att ta fram ett för Motion Control användbart verktyg som kan integreras och användas tillsammans med företagets tidsrapporteringssystem MC-tid.

Uppdragsbeskrivning

  • Undersök hur MC-tid fungerar idag.
  • Undersök vilka behov Motion Control har (intervjuer)
  • Undersök vilka verktyg som finns på marknaden och hur de fungerar.
  • Sammanställ undersökningarna och ge en rekommendation på vilka funktioner som bör implementeras (prioritet, tidsåtgång).
  • Programmera och testa funktion 1.
  • Implementera i MC-tid, testa och dokumentera funktion 1.
  • Implementera, testa och dokumentera sedan funktion 2 till X.
  • Sammanställa all projektdokumentation och skriv examensrapport på svenska.

Typ av examensarbete: Mjukvaruutveckling (datorprogramvara). Bedömd omfattning: 10 veckor. 2 personer. C-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

JoomSpirit