Examensarbeten

USB-C dimmer

Belysning önskar man ibland kunna dimmra. Problem uppstår då man önskar styra samma belysning med fler än en dimmer. Ett vanligt problem är att den eller de fysiska dimrar som finns har ändlägen och är då belysningen inställd via en annan dimmer så antingen hoppar inställningen till det värdet aktuell dimmer har, eller så blir den begränsad då den dimmern kanske redan står i ett ändläge. Därför är det önskvärt att kunna styra belysningen med en eller flera ändlägeslösa dimmer samt även trådlöst via mobiltelefon eller annat webb-gränssnitt. 

Projektet syftar till att ta fram en fysisk dimmer med USB-C eller liknande styrning för att ha möjligheten att dimma upp och ner på ett traditionellt sätt men samtidigt styra dimmern via webb-gränssnitt eller via en extern puls-enkoder med tryckknapp. Även möjligheten, och i förlängningen, att implementera en webserver i dimmern ska undersökas, samt vilka funktioner som ska finnas i den.

Uppdragsbeskrivning

  • Undersöka efterfrågad funktion. Ta fram en enkel funktionsbeskrivning.

  • Ta fram konstruktionen (schema och mönsterkort)

  • Ta fram materiallista. Beställ och bygg ihop enheten.

  • Ta fram programvara (firmware) och programmera enheten.

  • Ta fram ett dataprogram för mobilen (App)

  • Ta fram infoblad och användarmanual.

  • Beskriv hur examensarbetet gjordes i en rapport. Rapport enligt företagsstandard.

Typ av examensarbete: Man behöver troligen vara två man, en som tar hand om hårdvaran (elektronik, mekanik) och en som tar hand om mjukvaran, både App samt firmware (inbyggda programvaran).
Godkännande görs vid godkänd demonstration (användning) och presentation.


Detta examensarbete kan minskas eller utökas i omfattning genom att funktioner läggs till eller tas bort. Bedömd omfattning: 2 personer på C-nivå, men kan ökas till D-nivå, fler funktioner behöver då läggas till. För C-nivå en person blir det enbart HW-utveckling. Först då det är klart kan app/FW-utvecklingen tas vid.

 

Tillsättning enligt överenskommelse.

 

JoomSpirit