Examensarbeten

Digital visaravläsning

I modern industrimiljö finns fortfarande analoga visarinstrument. De visar tryck, temperatur eller någon annan storhet. Det vore önskvärt att dessa kunde läsas av digitalt och att det digitala värdet kan skickas trådlöst till ett överliggande system.

Motion Control har ett trådlöst mätsystem (TTM) som kan användas för kommunikationen, men det saknas en mätenhet som visuellt kan läsa av visaren och skicka ut ett digitalt värde (0-100%). Noggrannheten behöver inte vara jätteexakt, önskvärt vore en upplösning på 1%, men det räcker med några procent (2-3%). Ofta är man mest intresserad kunna läsa av mätaren i steg om 5%. Önskvärt är även att man på mätenheten kan ställa in eller från det överliggande systemet programmera in i mätenheten vilket mätområde det rör sig om (tex 0-10V eller -10 - +80°C). Angivet mätområde ska man även kunna läsa tillbaka till det överliggande systemet. 

För detta behövs en ny mätenhet tas fram, dvs ny hårdvara med en kamerafunktion samt avkodning av visarställningen som sedan skickar värdet vidare. För kommunikationen kan man utgå från befintliga mätenheter som använder Bluetooth.

Syftet med examensarbetet är att få fram en fungerande prototyp enligt beskrivningen ovan.

Uppdragsbeskrivning

  • Undersöka hur den visuella avläsningen ska gå till.• Undersök och välj kretskortskamera.
  • Ta fram kretslösning, rita kretsschema och mönsterkort.
  • Ta fram produktionsunderlag samt producera kretskort.
  • Ta fram firmware för att läsa av den analoga visaren och få ut ett digitalt värde.
  • Bygga ihop en mätenhet och testa på analogt visarinstrument.
  • Sammanställa all projektdokumentation och skriv examensrapport på svenska.

Typ av examensarbete: Hårdvaruutveckling samt firmwareutveckling.
Bedömd omfattning:    10 veckor.   2 personer.   C-nivå.   

Tillsättning enligt överenskommelse.

JoomSpirit