Examensarbeten

IP-block signalbehandling

Motion Control arbetar ofta med olika typer av sensorer, där sensordata sedan läses in i en programmerbar krets. Ofta är sensorsignalen påverkad av störningar av olika slag och ibland är även sensorn icke-ideal (brus, drift, olinjäritet, skalfaktorfel etc.). Därför behöver digital signalbehandling göras innan det går att använda sensorsignalen. Hos Motion Control finns idag ett antal algoritmer och filter för digital signalbehandling utprovade för mikroprocessorer. Dessa skulle behöva kompletteras med några vanliga digitala filter (FIR, IIR, CIC, etc) och sedan göras om till ett IP-block för VHDL.

Mål är att ta fram ett IP-block för VHDL innehållandes en mängd olika signalbehandlingsverktyg (filter och algoritmer) för att förbättra en sensorsignal.

Uppdragsbeskrivning

  • Undersök och dokumentera några vanliga digitala filter (ej de som redan används).
  • Undersök och dokumentera vanliga sensorfel (brus, offset, hysteres, olinjäritet, etc.).
  • Ta fram en kravspecifikation och testspecifikation för systemet.
  • Porta eller koda respektive filter och algoritm till VHDL.
  • (Om tid finns, implementera enkla korrigeringsfaktorer för olika sensorfel.)
  • Bygg IP-blocket i VHDL, samt ta fram en instruktion för användningen av IP-blocket.
  • Testa IP-blocket mot testspecifikationen.
  • Kontrollera hur ett IP-block kan läggas ut och göras tillgängligt på Internet samt intäktsmodell, licensavtal med mera.
  • Projektdokumentation samt examensrapporten ska skrivas på svenska.
  • All dokumentation rörande IP-blocket ska skrivas på engelska.

Typ av examensarbete: Elektronikutveckling (inbyggd programvara). Bedömd omfattning: 10 veckor. 1 person. C-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

 

JoomSpirit