Examensarbeten

Logger - Trefaslogger (tillsatt)

Motion Control arbetar med utveckling och konstruktion av elektronik och inbyggda programvara. Produkterna som tas fram sitter ibland i störd miljö och vid felsökning eller övervakning av dessa kan det vara svårt veta om det är produkten som felar eller om det är omgivningen som vållar problemen, därför önskas en logger som kan övervaka den inkommande trefasspänningen.

Det som önskas är en logger som kan övervaka trefasspänningen (480 V). Loggern behöver mäta i minst 1 kHz för att kunna detektera spikar på nätet men behöver inte vara väldigt noggrann, här bör 12bitars AD räcka väl. Önskvärt att ha någon typ av ”spik” detektering som markerar i loggfiler när spikar har upptäckts. Filerna sparas lämpligen på SD kort och tankas sedan ut via USB, BT eller annat lämpligt sätt. Loggning styrs med två knappar ”start” och ”stopp”, respons ges genom LED som lyser och visar aktuell status.

Målet är att ta fram en fungerande prototyp-enhet.

Uppdragsbeskrivning

  • Ta fram en kravspecifikation för både hårdvara och programvara.
  • För C-nivå tas bara hårdvara med tillhörande dokument fram.
  • För D-nivå ska även programvara med tillhörande dokumentation tas fram.
  • All dokumentation samt examensrapporten ska skrivas på svenska.

Typ av examensarbete: Elektronikutveckling. Bedömd omfattning: 10-20 veckor. 1 person. C/D-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

 

JoomSpirit