Examensarbeten

Exjobb ST-remote

Moderna familjebåtar är utrustade med elektroniska instrument. Dessa mäter och visar t.ex. fart, djup, vind, kompasskurs, position mm. Utöver detta finns ofta en autopilot som kan styra båten efter en inställd kompasskurs eller för segelbåtar en viss vindvinkel. De elektroniska systemen utvecklas av en handfull olika leverantörer som ofta har sin egen lösning på funktion, kommunikation och interface (systemet). Vissa är mer öppna och standardiserade och andra har proprietära (egna) lösningar.

Projektet syftar till att skapa möjlighet att styra båtens autopilot med en smartphone. Detta innebär att man ska kunna se aktuell kurs, önskad kurs samt kunna välja att ändra kursen (plus/minus 1, 5 eller 10 grader). Utöver att se och styra information om kurs bör det finnas möjligheter att på sikt även kunna se eller styra andra funktioner i systemet.

Examensarbetet består i att ta fram en lösning för den proprietära kommunikationslösningen som Raymarine har tagit fram och som heter Seatalk (kommunikationsprotokoll). För detta behöver en App tas fram samt en HW-brygga som ska styras (köps in färdig) samt ta fram ett litet kretskort för att reglera signalnivåerna mellan Seatalk-anslutningen och HW-bryggan.

Syftet med examensarbetet är att få fram en fungerande prototyp enligt beskrivningen ovan.

Uppdragsbeskrivning

  • Undersök hur Seatalk-protokollet fungerar.
  • Programmera och koppla in HW-bryggan (Arduino?)
  • Ta fram ett enkelt kretskort för signalnivåerna.
  • Sammanställa all projektdokumentation och skriv examensrapport på svenska.

Typ av examensarbete: Mjukvaruutveckling (App, C), samt lite HW. Bedömd omfattning: 10 veckor. 1 person. C-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

 

JoomSpirit