Examensarbeten

Utveckling av firmwarestöd (tillsatt)

Motion Control är ett elektronikkonsultföretag som hjälper till att driva forskning och innovation. Motion Control arbetar med utveckling och konstruktion av både elektronik (hardware) och inbyggd programvara (firmware). För att förbättrar firmwarestöden för externa och interna projekt behövs det ett förbättrat verktyg. Examensarbetet består i att ta fram ett verktyg för att lättare kunna stötta utvecklarna vid firmwareutveckling. Det första steget är att sätta sig in i hur processen för firmwareutveckling går till på Motion Control undersöka. Därefter att undersöka vad som finns på marknaden och sedan testa och utvärdera ett eller flera verktyg (t.ex LINT). Nästa steg är därefter att anpassa verktyget till Motion Controls arbetssätt, kodstandarder och verktyg som finns idag.

Syftet med examensarbetet är att få fram ett fungerande stöd (verktyg, riktlinjer, enhetstester, dokumentationskrav etc.) vid firmwareutveckling hos Motion Control.

Uppdragsbeskrivning:

  • Undersök hur FW-processen ser ut idag.Undersök vilka behov Motion Control har (intervjuer).
  • Undersök vilka verktyg som finns på marknaden och hur de fungerar.
  • Sammanställ undersökningarna och ge en rekommendation på vilka funktioner som bör implementeras (prioritet, tidsåtgång).
  • Ta fram ett stöd för firmwareutveckling.
  • Sammanställa all projektdokumentation och skriv examensrapport på svenska.

Typ av examensarbete: Mjukvaruutveckling (C++, C# eller Java). Bedömd omfattning: 10-20 veckor. 1 person. C/D-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

 

 

JoomSpirit