Examensarbeten

USB-växel

Motion Control arbetar med att ta fram olika avancerade hjälpmedel för funktionshindrade. Ofta för rörelsehindrade i datornära sammanhang. Ett typiskt exempel är hjälpmedel för att styra eller kontrollera något via en vanlig dator. Olika sorters hjälpmedel ansluts framförallt via USB-porten på dagens datorer. Även om de USB-anslutna enheterna inte ska störa varandra så gör de det i vissa sammanhang. Det vore därför önskvärt att kunna stänga av de enheter man inte använder för att dessa inte ska störa. Man väljer då via växeln vilken enhet som datorn för stunden ska bry sig om.

Målet är att ta fram en fungerande USB-växel (prototyp) som kan styras via en dator.

Uppdragsbeskrivning

  • Ta fram en kravspecifikation för både hårdvara och mjukvara.
  • För C-nivå tas bara hårdvara med tillhörande dokument fram.
  • För C-nivå, 2 personer ska en enhet med utökad funktionallitet tas fram.
  • För D-nivå ska även mjukvara med tillhörande dokumentation tas fram.
  • För D-nivå, 2 personer ska mjukvara tas fram till Linux, Mac och Windows.
  • All dokumentation samt examensrapporten ska skrivas på svenska.

Typ av examensarbete: Elektronikutveckling. Bedömd omfattning: 10-20 veckor. 1-2 personer. C/D-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

 

JoomSpirit