Examensarbeten

Logger - Temperaturlogger

Motion Control arbetar med utveckling och konstruktion av elektronik och inbyggda programvara. Ett återkommande önskemål är att kunna mäta och logga temperatur på ett enkelt sätt över en längre tid. Önskvärt vore att ha en logger ska är relativt enkel och billig men ändock kunna använda sig av externa temperaturgivare.

Loggern behöver ha ingångar för att hantera 2-4 termoelement (typ K) eller liknande. Strömförsörjningen ska kunna ske via 24V matning, batteri-drift är ej nödvändigt. Loggern ska kunna användas i flera månader i sträck. Data sparas lämpligen på ett SD-kort och tankas ut via att ta ut SD-kortet, alternativt via USB eller BT.

Nätverksanslutning (Ethernet) är önskvärt men ej ett krav. Loggning styrs med två knappar ”start” och ”stopp”, respons ges genom LED som lyser och visar aktuell status.

Målet är att ta fram en fungerande prototyp-enhet.

Uppdragsbeskrivning

  • Ta fram en kravspecifikation för både hårdvara och programvara.
  • För C-nivå tas bara hårdvara med tillhörande dokument fram.
  • För C-nivå, 2 personer ska en enhet med utökad funktionalitet tas fram.
  • För D-nivå ska även programvara med tillhörande dokumentation tas fram.
  • För D-nivå, 2 personer ska en enhet med utökad mjukvarufunktionalitet tas fram.
  • All dokumentation samt examensrapporten ska skrivas på svenska.

Typ av examensarbete: Elektronikutveckling. Bedömd omfattning: 10-20 veckor. 1-2 personer. C/D-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

 

JoomSpirit