Kompetenser

Analog elektronik

Den grundläggande skillnaden på analog och digital teknik är att i analog elektronik är signalerna kontinuerligt varierande, medan de i digital elektronik är diskontinuerliga och ligger oftast endast på två olika nivåer.

Läs mer...

Kraftelektronik

Kraftelektronik innebär elektronik som gränsar mot höga strömmar och/eller spänningar. Exempelvis styrning av matningsspänningar med hög ström i system för elkraftgenerering.

Läs mer...

CAD

CAD (Computer-Aided Design) innebär att med datorprogram skapa digitala, tekniska ritningar. Inom elektronikbranschen innebär det främst att rita upp kretsscheman och att överföra konstruktioner till kretskort (PCB-layout).

Läs mer...

Sensorer och sensorsystem

En sensor eller givare är en komponent eller ett system som samlar in mätvärden (signaler). Det finns sensorer för att mäta olika fysiska egenskaper. De insamlade mätvärdena behöver sedan bearbetas med hjälp av t.ex. filteralgoritmer för att kunna användas i en applikation. Filteralgoritmerna implementeras företrädelsevis i en mikrokontroller eller en FPGA.

Läs mer...

FPGA

FPGA är en förkortning för Field-Programmable Gate Array, som är en typ av integrerad krets som kan konfigureras om. En FPGA är en logikmatris som ändras för att få önskad funktion. För att beskriva hur kretsen skall fungera används ett hårdvarubeskrivande språk t.ex. VHDL eller Verilog. 

Läs mer...

Trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation är ett brett område som innefattar all teknisk kommunikation där två enheter kommunicerar utan att vara sammanbundna via tråd. Istället använder man sig av  radiovågor, ljud eller ljus.

Läs mer...

JoomSpirit