Elektronikutveckling

 

Motion Control har ett tjugotal konstruktörer inom elektronik samt närliggande områden till sitt förfogande. Vårt arbetssätt innebär att vi snabbt kan ta fram prototyper för att kunna börja testa delfunktioner och upptäcka eventuella problem så tidigt som möjligt i projekten.

Vi tar gärna helhetsåtaganden från idé till färdig produkt inom arbetsområdena:

 • Små inbyggda system
 • Sensorer och sensorsystem
 • Industriell elektronik
 • Trådlös kommunikation
 • Kraftelektronik
 • Människonära elektronik
 • Omkonstruktion av äldre elektronik

Exempel på deluppdrag:

 • Undersökningar/förstudier/behovsanalys
 • Framtagning av kravspecifikation
 • Framtagning av testspecifikation
 • Design och konstruktion
 • Beräkning och simulering
 • Schemaritning
 • Framtagning av mönsterkortsunderlag (PCB-ritning)
 • Programmering av elektronik -  Assembler, C och VHDL (inbyggd programvara)
 • Teknisk granskning
 • Funktionslösningar med USB-bussen
JoomSpirit