Produktförvaltning

Vi hjälper dig att förnya äldre eletkronik

Ett vanligt problem inom branschen är att äldre produkter går ur tiden. Vi hjälper er till så att era kunder kan fortsätta köpa en produkt som ni inte längre tillverkar eller snart fasas ut. Vi erbjuder även er en aktiv förvaltning av era produkter. Där kan ingå exempelvis kostnadsöversyner och reduceringar (costcut), miljöanpassningar samt modifieringar.

Vi förvaltar både nya och gamla produkter, samt gör era framtida produkter lättare att förvalta. Vi arbetar också med att lösa de problem som kan uppstå för utgående produkter eller produkter som inte går att tillverka längre. Det kan vara mycket värt att kunna förlänga livscykeln för en produkt utan att behöva göra en nykonstruktion, något vi kan möjliggöra genom en avvägd produktförvaltning.
​​​​​​​

Exempel:

Återskapande av äldre elektronik, så kallade Combiflex-kort. Kretskorten återskapas antingen från äldre kort, då underlag saknas och/eller utifrån de underlag som finns. Korten anpassas därefter om så önskas för modifieringar, produktion eller de nya miljödirektiven. Testning och produktion ombesörjs också av oss.