Lediga LIA-praktikplatser

Vi på Motion Control är vana att ta emot studenter som vill göra sin praktik hos oss. På denna sida listar vi de praktikplatser som för tillfället finns hos oss. För att hålla en god nivå på praktiken klarar vi bara av att handleda ett par praktikanter åt gången.

Så beroende på arbetsbelastning, plats och tid att handleda, så kan det hända att vi inte har möjlighet att handleda en praktik för tillfället även om det står som ledigt i listan nedan.
 

Formella krav och ansökan

För att komma ifråga om någon av de utlysta tjänsterna gäller det att ha kompetens inom elektronik och/eller datateknik, samt behärska svenska och engelska i såväl tal som skrift. Skicka in ett kort personligt brev och ett CV till oss. Ange den praktikplats du är intresserad av genom att ange "LIA - [praktikplats]" som ämne. Ansökan vill vi ha ungefär en månad före tilltänkt uppstart. Alla ansökningshandlingarna vill vi ha i PDF-format. Vi förväntar oss ett personligt brev på svenska samt ett CV (meritförteckning/betygsutdrag). Döp gärna filerna med förnamn_efternamn_CV och förnamn_efternamn_PB.

Frågor och ansökningar tar vi emot via e-post: info@motioncontrol.se

Vi svarar så fort vi hinner, normalt inom några arbetsdagar. Ansökningar som inte uppfyller de formella kraven eller är av karaktären massutskick svarar vi normalt ej på.

Välkommen med din ansökan!

LIA - Algoritmutveckling

För dig som har intresse och kunskap om algoritmer och utveckling av algoritmer, så kan vi erbjuda dig en praktikplats. Arbetsuppgifterna blir att utifrån tekniska dokument (kravspecifikation, vetenskapliga artiklar, etc) ta fram en styralgoritm i form av en matematisk formel. Därefter ska formeln portas till programkod. Programkoden kan vara i C, Python eller något annat liknande programspråk. Om tid finns kommer även simulering av algoritmen göras. Arbetet ska dokumenteras löpande.

Vem kan söka:
Du som gått en teknisk YH-utbildning inom AI, programmering eller inbyggda system och söker LIA. Du behöver goda kunskaper i matematik och programmering. Meriterande är kunskaper inom reglerteknik/teori och signalbehandling (Kalmanfilter).


LIA - Firmwareprogrammering

För dig som har intresse och kunskap av programmering av hårdvara till inbyggda system så kan vi erbjuda dig en praktikplats.
Du ska kunna programmera en mikroprocessor eller DSP i C eller assembler alternativt kunna skriva VHDL till en FPGA. Meriterande om du kan både C och VHDL. Du bör ha kunskap inom elektronikkonstruktion då vi arbetar mycket med att utveckla själva hårdvaran. Har du ingen erfarenhet av eller kunskap om konstruktion av elektronik har vi svårare att erbjuda en LIA då mycket av den praktik vi kan erbjuda rör programmering av datorbaserade inbyggda system.

Vem kan söka:
Du som gått en teknisk YH-utbildning inom inbyggda system och söker LIA.

LIA - Elektronikkonstruktion

För dig som har intresse och kunskap av elektronikkonstruktion inom något eller flera av områdena analog, digital eller programmerbar elektronik så kan vi erbjuda dig en praktikplats. Arbetsuppgifterna blir att arbeta med hårdvarukonstruktion inom ovanstående elektronikområden. Arbetet med elektronikkonstruktion kan omfatta tekniska undersökningar, specifikationsarbete, konstruktionsarbete, test och verifiering samt dokumentation av elektronik. Där delar såsom framtagning av kretsschema, simulering, mönsterkortsritning, inbyggd programvara (firmware) kan förekomma i konstruktionsarbetet. Exempel på CAD-arbete är kretsschemaritning (SCH), mönsterkortsritning (PCB), produktionsunderlag (Gerber) och stycklista (part list). 

Vem kan söka:
Du som gått en teknisk YH-utbildning inom elektronikkonstruktion, elektronikutveckling eller inbyggda system och söker LIA.

LIA - Återskapa äldre elektronik.

Uppgiften är att återskapa ett gammalt kretskort som av någon anledning inte går att producera längre. Orsaken till att kretskortet inte går att producera varierar, det kan vara att vissa kritiska komponenter gått ur tiden, att produktionsunderlagen saknas eller är bristfälliga, nya lagar och direktiv kräver en omkonstruktion eller liknande. Oavsett orsak behöver kretskortet återskapas.

Uppgiften är att utifrån befintliga underlag ta fram nytt kretsschema (SCH), mönsterkortsritning (PCB) och stycklista (BOM). I vissa fall saknas underlag, men då får man utgå från ett gammalt kretskort och mäta upp det. Därefter tas de nya produktionunderlagen fram.

Därefter ska ett kretskort produceras utifrån de nya underlagen, innebärandes komponentbeställningar, eventuell lödning mm. Kretskortet ska sedan funktionsprovas. Provinstruktioner och provprotokoll kan behöva tas fram för detta. Det kan även bli aktuellt med miljöprov (EMC) och fältprov.

Denna praktikuppgift är utmärkt för den som är ny och vill vara med och lära sig hur hela utvecklingsprocessen för kretskortkonstruktion går till. Speciellt kommer man få kunskap och erfarenhet av elektronik-CAD och teknisk dokumentation.

Vem kan söka: Du som gått en YH-utbildning inom elektronik eller liknande.