Företagets historia

Datornära produkter och applikationer

Motion Control grundades 1993 och hade då sitt säte i Irsta utanför Västerås. Syftet med bolaget var att bedriva produktutveckling av elektronik och datorprogram. Bolaget utvecklade hjälpmedel till rörelsehindrade som önskade använda datorer. Hjälpmedlen var kompletta produkter innehållande elektronik, mekanik samt tillhörande datorprogram. Ett exempel på en sådan produkt är huvudmusen MultiPos.

Utökat produktutbud

Produktutbudet breddades 1995 till att även omfatta produkter som riktade sig till andra grupper än rörelsehindrade. Produkterna fortsatte dock att vara datornära. Bolaget tog även fram produkter som var tillägg till tidigare produkter. Mycket arbete lades även ned på att ta fram olika applikationsprogram till tidigare produkter. Bolaget var tidigt med att använda internet och lade ut uppdaterade applikationsprogram på nätet, så att köpare av tidigare produkter kunde ladda ner dessa nya tillämpningsprogram gratis.

Konsulter inom elektronik

Motion Control utökade sedermera sin verksamhet genom att erbjuda konsulttjänster inom utveckling av elektronik och datorprogram. Även tjänsteutbudet breddades, då bolaget kunde erbjuda sina kunder hjälp med processutveckling för produktutveckling inom data- och elektronik.

Efter att ha ägt och förvaltat sina egna produkter utökades tjänsteutbudet ytterligare 2002 genom att bolaget började erbjuda produktförvaltning till sina kunder. Bolaget flyttade även samma år från de tidigare lokalerna till Teknikbyn i Kopparlunden i Västerås.

År 2005 togs ett nytt steg i Motion Controls historia då två examensarbetare blev de första anställda på företaget. Företaget utvecklades mer mot att arbeta inom områden som kraftelektronik, MEMS-sensorer och trådlös teknik.


Växande företag

Under de senaste åren har Motion Control växt och verkar fortsätta i samma stil. Under våren 2011 flyttade Motion Control, som då hade 20 anställda, in i nya, fräscha lokaler på Ängsgärdet i Västerås. Lokalerna passar verksamheten mycket bra och är utrustade med ESD-golv. Det finns förutom kontorsplatser bl.a. produktionsyta med lödutrustning samt ett labb för tester innefattande högre spänningar och strömmar. Under 2011 började Motion Control också att arbeta inom en ny bransch nämligen automationsindustrin.

2012 ett utmärkande år

För Motion Control blev 2012 ett år då bolaget uppmärksammades mycket i media med många artiklar och utmärkelser. Året har även präglats av större projekt och utökad personalstyrka i form av anställda, studenter som gör examensarbete, LIA-arbetare etc. Tidigt under året genomfördes en stor kompetensutveckling och denna gång var det en VHDL-kurs som genomfördes. Vid slutet av året skickade företaget ut sin första kundenkät. Uppföljningsarbetet pågår och kommer bl.a. att resultera i bättre och tydligare marknadsmaterial.

Utökad verksamhet 2014

Med en kraftig tillväxt på personalsidan med en ökning på 25% samtidigt som Motion Control etablerade sig i Ludvika på allvar med en stor order samt ett kontor centralt präglade 2014.

Företaget rekryterade och utbildade igångkörare för att arbeta ute på siter i Norden samt Europa inom elektroteknik, i och med detta breddades företagets verksamhet som nu har 5 st avdelningar: Innekonsulter (kontoret i Västerås), Utekonsulter (på plats hos kund) samt Fältkonsulter (igångkörare på site). Förutom igångkörarna finns nu en dedikerat grupp som sysslar med forskning och utveckling med fokus på sensorer och hälsoteknik som leds av utvecklingschefen, sist men inte minst är avdelningen inriktad mot teknikutbildning inom elektronik och inbyggda system.


Fortsatt tillväxt

Efter pandemin har efterfrågan på företagets produkter och tjänster ökat. Tjänsteutbudet har utökats och kundbasen breddats. Företaget har ett fortsatt stort behov av elektroingenjörer och liknande ingenjörer samt teknikutbildare inom elektronik och inbyggda system.