ElektronikEXPO

ElektronikEXPO är en årlig mässa som Aros Teknikgrupp anordnar i Västerås. Syftet med ElektronikEXPO är att skapa en plattform där representanter från företag inom elektronik och inbyggda system i Västmanland kan träffas och knyta nya värdefulla kontakter.

Bakgrund och uppstart

Motion Control kom med idéen att anordna en mässa för elektronikfolk i närområdet redan 2007, och sedan dess har EXPO växt och utvecklats mot att bli en värdefull mötesplats för företag inom branschen.

Sedan starten har arrangemanget växt och utvecklats till att bli en värdefull mötesplats för företag inom branschen. Första expot anordnades i små lokaler på Apalby med 6 utställande företag, men till efterföljande år flyttades expot till större lokaler på Rocklundaområdet där fler utställare fick plats.

Nätverka

ElektronikEXPO inleds med en gemensam kostnadsfri lunch där deltagarna under avspända former kan samtala med varandra. Kanske har man pratat med någon som man sedan kan söka upp för att diskutera vidare med vid ett utställande företags monter under efterföljande mässa.

Seminarium

Under Expot hålls även flera seminarier med inbjudna representanter från olika områden inom elektronikbranschen. Seminarierna behandlar allt från tekniska nyheter till intressanta och roliga ämnen inom t.ex. sensorer och testsystem. Seminarieprogrammet är mycket uppskattat och riktar sig till chefer så väl som konstruktörer inom inbyggda system.

För mer information besök www.elektronikexpo.se