Elektronikutveckling

Motion Control har ett tjugotal konstruktörer med kompetenser och nivåer inom elektronik. Vår platta och flexibla organisation gör att vi snabbt kan ta fram prototyper för att kunna börja testa delfunktioner och upptäcka eventuella problem så tidigt som möjligt i projekten. VI arbetar systematiskt och arbetat leds utav våra projektledare.


Vi tar gärna helhetsåtaganden från idé till färdig produkt inom arbetsområdena:

 • Industriell elektronik
 • Inbyggda system
 • Sensorer och sensorsystem
 • Trådad eller trådlös kommunikation
 • Uppkopplad elektronik och IoT
 • Kraftelektronik - IGBT och tyristorer
 • Människonära elektronik
 • Omkonstruktion av äldre elektronik

Exempel på deluppdrag:

 • Undersökningar/förstudier/behovsanalys
 • Framtagning av kravspecifikation
 • Framtagning av testspecifikation
 • Design och konstruktion
 • Beräkning och simulering
 • Schemaritning
 • Framtagning av mönsterkortsunderlag (PCB-ritning)
 • Programmering i Assembler, C och VHDL (inbyggd programvara)
 • Teknisk granskning
 • Funktionslösningar med USB-bussen