CE märkning

CE-märkning är en produktmärkning för Europeiska unionens inre marknad. En produkt med CE-märkning får säljas på den inre marknaden utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att: Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion och miljö.

Vad kan Motion Control hjälpa till med?

​​​​​​​Produktägaren är alltid juridiskt ansvarig för att CE-märkningen är korrekt. Arbetet med att ta fram underlag, utföra tester och sammanställa dokumentationen kan dock göras av tredje part. Motion Control kan i det sammanhanget agera som projektledare, teknisk expert och hjälpa till vid eventuella tester. Den juridiska delen samt formalia och struktur på dokument bör däremot hanteras av någon som är expert på det området. Arbete som utförts av tredje part fråntar inte produktägaren dennes ansvar.