Gratis YH korttidsutbildningar

Publicerad 9 Augusti 2020

GRATIS YH-UTBILDNINGAR INOM ELEKTRONIK
Pandemin skapar nya utbildningstillfällen inom analog elektronik och givarelektronik – Regeringen ger stöd!
Svensk industri skriker efter elektronikkompetens. Brist på tillväxt oroar. Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att införa korta utbildningar i bristyrken under pågående pandemi. EC Utbildning har ansökt hos YHM och har fått beviljat att genomföra två stycken elektronikutbildningar under hösten 2020. Utbildningarna är ”Analog elektronik” och ”Givarelektronik - sensorer och signalbehandling”.
Utbildningsföretaget EC utbildning har i samarbete med elektronikutvecklarna Motion Control i Västerås, tagit fram två elektronikutbildningar nu i höst.
Det är två gratis YH-(Yrkeshögskole-) korttidsutbildningar inom analog elektronik och givarelektronik. Utbildningarna pågår under 10 veckor och ger 50 Yrkeshögskole-poäng och ett intyg på avklarade moment samt är CSN berättigande. Den ena utbildningen, givarelektronik är helt på distans, medan utbildningen analog elektronik är mestadels på distans och med vissa laborationer i Västerås.
 
Analog elektronik: Är mer grundläggande för den som vill få mer kunskap eller vidareutbilda sig inom analoga komponenter, beräkningar, simuleringar och konstruktioner.
 
Målgrupp: Konstruktörer, firmware/embedded programmerare, produktionstekniker inom el och automation, inköpare av el-komponenter, teknisk säljare av elektrotekniska produkter osv.

Läs mera här om kursinnehåll och anmälan:
https://www.ecutbildning.se/utbildningar/analog-elektronik/#top
Kursen är mestadels distans med laborationer i Västerås
 
Givarelektronik – Sensorer och signalbehandling: Är en vidareutbildning som kräver mattekunskaper från högskola och att man arbetar med elektronik. Utbildningen ger kunskap om sensorer, att tolka olika signaler från givare och sensorer. Kommunikation mot olika sensorer även för IoT. Kursen innefattar även olika sätt att filtrera in- och utsignaler samt både analog och digital signalbehandling.
 
Målgrupp: Den som arbetar med firmware, mjukvara, elektronik konstruktioner eller inbyggda system.

Läs mera här om kursinnehåll och anmälan:
https://www.ecutbildning.se/utbildningar/givarelektronik/#top
Helt på distans. 


Sista ansökningsdag den 7 september. Möjlighet finns till förlängning av ansökningstiden.

Kontakta oss
Välkommen att kontakta oss för mer information.
 E-post: info@motioncontrol.se  
 Telefon: 021-44 85 000

​​​​​​​LÄS FLERA NYHATER!