EMC - Binary Supply

EMC - Binary Supply är ett matningsdon som används under EMC tester för att få stabil strömmatning till testobjektet.

Behöver du en stabil matning under dina EMC-tester?

Ett problem då man gör EMC-tester är att matningsspänningen påverkas av testerna. Så det ibland kan vara svårt veta om det är testobjektet som får "hicka" eller om det är den inkomamnde matningen som påverkas och det är den som genererar testobjektets "hicka".

EMC Binary Supply används som matningsdon under EMC-tester och kan generera fyra spänningar inom området 24 - 250 VDC med en garanterad utgångsström på 100 mA.

Är du intresserad av en EMC Binary Supply så tag kontakt med oss. Det är vi som har utvecklat den och säljer den. 

Har du behpov eller önskemål på annan EMC-test utrustning, tvecka inte att ta kontakt med oss för att diskutera idén.

Beställningsvara - EMC - Binary Supply tillverkas på beställning. Kontakta Motion Control för prisinformation.
EMC - Binary Supply manöverpanel