Tjänster

Komponenter

Vi hjälper till med flertalet komponentrelaterade problem som kan dyka upp före, under och efter projekten.

Läs mer...

Projekthantering

Har ni behov av projektledning? Administrativ projektledare, teknisk projektledare, delprojektledare, testledare, verksamhetsutvecklare eller kvalitetssäkrare? Motion Control kan erbjuda projektledning i både stora och små projekt och kan ta alla olika roller inom området.

Läs mer...

Elektronikutveckling

Motion Control har ett tjugotal konstruktörer inom elektronik samt närliggande områden till sitt förfogande. Vårt arbetssätt innebär att vi snabbt kan ta fram prototyper för att kunna börja testa delfunktioner och upptäcka eventuella problem så tidigt som möjligt i projekten.

Läs mer...

Prototyper

Vi kan erbjuda snabb framtagning av prototyper och kretskort. Detta är möjligt tack vare vår erfarenhet, organisation, utvecklingsprocess och flera års samarbete med lokala leverantörer.

Läs mer...

Konsulter

Motion Control kan erbjuda dig som kund ett brett utbud av konsulter inom elektronik och datorteknik. Bland annat arbetar vi som projektledare, konstruktrörer, testare och granskare.

Läs mer...

Utbildning

Vi erbjuder kurser speciellt anpassade för företag. Vi har flera års erfarenhet av utbildning och när vi t.ex. håller kurser för vår personal kan ni som befintlig kund delta till ett fördelaktigt pris.

Läs mer...

Produktförvaltning

Ett vanligt problem är äldre produkter som går ur tiden. Vi hjälper er så att era kunder kan köpa en produkt som ni inte längre tillverkar eller snart upphör med. Vi erbjuder även er en aktiv förvaltning av era produkter med kostnadsöversyner och reduceringar (cut-cost), miljöanpassningar samt modifieringar.

Läs mer...

JoomSpirit