Analog/Digital elektronik

Den grundläggande skillnaden på analog och digital teknik är att i analog elektronik är signalerna kontinuerligt varierande, medan de i digital elektronik är diskontinuerliga och ligger oftast endast på två olika nivåer.

Kring digital elektronik behövs alltid analog kring elektronik, oavsett om det handlar om tuffa högspänningsmätningar av växelspänning eller filtrering av digitala signaler på ett kretskort. Simulering och prototyper är ett effektivt sätt att ta fram fungerande analoga lösningar. Vi erbjuder bred kompetens inom analog elektronik för att täcka allt från enkel till komplex elektronikdesign.

Referensprojekt

Styrsystem för magnetiskt gripdon
Framtagning av system för styrning av elektromagnetisk spole till ett magnetiskt gripdon. Uppgiften gick ut på att magnetisera och avmagnetisera gripdonet genom att styra ut rätt spänning och ström till spolen genom gemensam ledare för 0–24 VDC och 0–230 VAC på kommando från PLC för att förflytta metallringar.

Nyproduktion och omkonstruktion av äldre elektronik
Nyproduktion av kretskort baserat på en äldre konstruktion enligt gammal industristandard är också ett exempel på projekt som utförts på företaget. Förutsättningarna har varierat, ibland saknas kretsschema helt och ibland finns det att tillgå. I uppdragen har följande moment ingått; utbyte av utgångna komponenter, förbättrad ledningsdragning och komponentplacering på kretskortet samt produktion av enstaka kort kompletta för att ersätta trasiga kort.