Återskapa äldre elektronik

Alla elektronikprodukter och system åldras tyvärr. Nu när utvecklingen går väldigt snabbt sker detta allt i en snabbare takt. Vi kan hjälpa till att återskapa äldre elektronik mot nya funktioner eller göra en framtidsäkring så produkten får en längre livslängd och inte behöver tas ur produktion.

Det vanligaste orsakerna till att elektronik behöver återskapas är:
  • Mer reparationer då livslängden på komponenter börjar nås.
  • Komponenter går ur produktion och blir svåra att få tag på.
  • Någon delar i systemet byts ut så att det måsta läggas till nya funktioner.
  • Det kommer komponenter som har bättre prestanda, mer energieffektiva och som ger kostnadsbesparingar mot att inte byta ut dem.
  • Det kommer nya krav och direktiv som måste uppfyllas.
  • Finns inga tillverkningsunderlag kvar för produkten.
Vi kan återskapa:
  • Enskilda komponenter och kretskort.
  • Moduler.
  • Hela system och produkter.
Vi tittar och diskuterar alltid om hur vi skall återskapa produkten så
kostnadseffektivt som möjligt. Om så önskas tar vi fram ett produktionsunderlag,
styck listor, monteringsinstruktioner, testinstruktioner, testsystem,
kontrollbestämmelser, datablad, manualer med mera. När det nya kortet är klart testas det. Om så önskas kan vi ta fram en tesrigg för att mer automatiskt testa kretskorten. 

Upprustning

För äldre fungerande kretskort kan vi erbjuda att rusta upp dessa genom att ta bort de komponenter som har åldrats och ersätta dessa med nya. På så sätt kan den tekniska livslängden på kretkortet förlängas avsevärt.  


Obsolescence

För föråldrad (obsolent) elektronik kan vi erbjuda hjälp med Last Time Buy (LTB) köp, leta ekvivalenter samt nykonstruktion av hela kretskort.