CAD/EMC

CAD (Computer-Aided Design) innebär att med datorprogram skapa digitala, tekniska ritningar. Inom elektronikbranschen innebär det främst att rita upp kretsscheman och att överföra konstruktioner till kretskort (PCB-layout).

Schemaritning

Om konstruktionen är färdig men schemaritningen inte är helt klart, då kan vi avlasta er genom att färdigställa schemat åt er. Vi hjälper också till med att lägga in nya komponenter om detta krävs.

PCB-ritning (layout)

Vi har erfarenhet av allt från enklare 2-lagers kort till avancerade flerlagers kort med hårda krav på isolation samt signaler som skall överföra information med höga hastigheter. Layoutarbetet innebär, komponentplacering, ledningsdragning, specificering
av basmaterial etcetera Vår mångåriga erfarenhet av kretskortsproduktion gör att vi har stora möjligheter till bra layouter, som ger en produktionsvänlig och kostnadseffektiv lösning.

Komponentinläggning

Att arbeta med ett CAD-verktyg innebär hantering av komponentdatabaser, det handlar om att söka reda på eller rita en schemasymbol, PCB-symbol och sådan knyta samman dessa till en komponent (part). Komponenten kan sedan användas i schema och slutligen i PCB-ritningen. Vi kan utöka era databaser likaväl som att använda era befintliga databaser för att tillgodose just era behov.

Granskning

När mönsterkortsunderlag är framtagna, men ni är inte riktigt säker på att fullgod funktion kan uppnås med befintlig layout. Då kan vi erbjuda kvalificerad granskning av dina underlag. Granskningsarbetet baseras på checklistor som gås igenom och där specifika kundkrav kontrolleras utöver punkterna i checklistans standardutförande. Vi har alltid ett EMC-perspektiv på design- och granskningsarbete.

CAD på Motion Control

Vi arbetar primärt i verktyget Cadstar, men kan givetvis använda det verktyg ni som kund önskar. Inom CAD kan vi erbjuda komponentinläggning, schemaritning och PCB-layout till våra kunder. Om det är önskvärt kan vi även granska era komponentdatabaser. Vi kan även hjälpa till med mekanik-CAD med hjälp av till exempel Solid Works.