Hjälpmedel

Motion Control har sedan starten arbetat i olika projekt med att ta fram olika typer av människonära hjälpmedel åt de som framfölrallt har haft haft svårt att röra sig. Här har det varit många lärorika problemställningar. Den första egna produkten som företaget tog fram var en alternativ datormus för rörelsehindrade. Musen MultiPos finns fortfarande kvar i sortimentet, om än i något förändrad form jämfört med urpsrungsversionen. Projekten varierar och kan handla om att från en idé ta fram en första prototyp för att sedan produktionsanpassa och få hjälp till att börja producera. 

Nedan är några fler expemepl på produkter och projekt där vi har varit inblandade.


MULTIPOS
​​​​​​​Är en alternativ datormus för rörelsehindrade. Via USB-porten ansluts den till datorn. Sensordelen placeras på valfri kroppsdel. Klickfunktionen fås via sug-och-blås eller genom att ansluta upp till 5 st manöverknappar. Inga drivrutiner behövs då den fungerar som en vanlig USB-mus.
LJUDROUTER
Låter användaren via en dator, själv styra och blanda ljud från olika ljudkällor till olika ljudmottagare. Såsom mobiltelefon, datorn, MP3-spelare, mikrofon, högtalare, hörlurar eller annan valfri utrustning. De externa enheterna ansluts med vanliga 3,5 mm stereoproppar och ljudroutern ansluts till datorn via USB-porten.
HANDY BLUE
Är ett handikapphjälpmedel för kommunikation och omgivningskontroll. Handy Blue är främst tänkt för funktionshindrade med ettrörelsehandikapp, men även andra grupper av funktionshindrade kan ha nytta av Handy Blue eftersom Handy Blue är tänkt att underlätta vardagen för användaren/ brukaren.