Kraftelektronik - IGBT och tyristorer

Kraftelektronik innebär elektronik som gränsar mot höga strömmar och/eller spänningar. Exempelvis styrning av matningsspänningar med hög ström i system för elkraftgenerering.

I små, moderna elektroniska produkter, till exempel mobiltelefoner, så används delvis ström och spänningar för att bära information, i kraftelektronik så används de för att bära kraft. Därför något av det viktigaste hos kraftelektronik hur effektiv man kan få dess verkningsgrad.

De viktigaste komponenterna inom kraftelektroniken är halvledare som fungerar som "elektroniska strömbrytare". Exempel på sådana är dioder, tyristorer och transistorer.

För att styra ovanstående komponenter används till exempel högpresterande processorer, signalprocessorer eller FPGA-kretsar. Fördelen med att använda en FPGA är att flera beräkningar kan utföras parallellt i hårdvaran.
​​​​​​​

Laborationsyta på Motion Control

Vi har en laborationsyta på ca 30 kvm med utrustning för att kunna testa våra konstruktioner för upp till mellanspänning.
​​​​​​​

Referensprojekt

Tyristorstyrning
Kortens funktion är kontrollerad tändpulsgenerering och övervakning av tyristorer. Kommunikationen med omgivande system sker med hjälp av PROFIBUS. Tyristorbryggan kan matas med 3-fas 5 Hz till 500 Hz, 5 V till 700 V. Kretskorten ska tåla tuff miljö och rotationskrafter på upp till 200 G. Kapslingen skall tåla stor yttre belastning.

PWM-kort
Framtagning av kretskort för generering av PWM-signal för styrning av drivkrets till IGBT-modul för 1200 V. Uppgiften var att konstruera ett anpassningskort mellan inkommande PLC-signal på 0–10 V alt. 0–20 mA och drivkrets för IGBT-modul.
IGBT Tyristor