Mönsterkortsritning (PCB)

Vi kan hjälpa dig med CAD 

Vi här på Motion Control har många års erfarenhet att hjälpa kunder med att ta fram en digital layout CAD (Computer Aided Design) över den tekniska ritningen för en konstruktion. Detta blir PCB layouten som sedan används för att tillverka kretskort med. 
Vi hjälper förstås också gärna till om ni redan har en konstruktion med layout som ni vill att vi granskar.

Mönsterkortsritning (PCB)

Vi har erfarenhet av allt från enklare 2-lagers kort till avancerade flerlagers kort med hårda krav på isolation, kylning samt signaler som skall överföra information med höga hastigheter. Layoutarbetet innebär, komponentplacering, ledningsdragning, specificering av basmaterial etcetera Vår mångåriga erfarenhet av kretskortsproduktion gör att vi har stora möjligheter till att göra bra layouter som ger en produktionsvänlig och kostnadseffektiv lösning. Vi har alltid med ett EMC-perspektiv på konstruktionen och layouten.

Komponentinläggning

Att arbeta med ett CAD-verktyg innebär hantering av komponentdatabaser, det handlar om att söka reda på eller rita en schemasymbol, PCB-symbol och sådan knyta samman dessa till en komponent (part). Komponenten kan sedan användas i schema och slutligen i PCB-ritningen. Vi kan utöka era databaser likaväl som att använda era befintliga databaser för att tillgodose just era behov.

Granskning

När mönsterkortsunderlag är framtagna, men ni är inte riktigt säker på att fullgod funktion kan uppnås med befintlig layout. Då kan vi erbjuda kvalificerad granskning av dina underlag. Granskningsarbetet baseras på checklistor som gås igenom och där specifika kundkrav kontrolleras utöver punkterna i checklistans standardutförande. Vi har alltid ett EMC-perspektiv på design- och granskningsarbete.

CAD på Motion Control

Vi arbetar primärt i verktyget Cadstar, men kan givetvis använda det verktyg ni som kund önskar. Inom CAD kan vi erbjuda komponentinläggning, schemaritning och PCB-layout till våra kunder. Om det är önskvärt kan vi även granska era komponentdatabaser. Vi kan även hjälpa till med mekanik-CAD med hjälp av till exempel Solid Works.