Sensorer och sensorsystem

En sensor eller givare är en enhet som samlar in mätvärden (signaler). Det finns sensorer för att mäta olika fysiska egenskaper. De insamlade mätvärdena behöver sedan bearbetas med hjälp av till exempel filteralgoritmer för att kunna användas i en applikation. Filteralgoritmerna implementeras företrädelsevis i en mikrokontroller eller en FPGA. För att använda en sensor eller givare optimalt behöver man ha kunskap inom givarelektronik och sensorsystem.

Sensorer kan användas för att samla in information som till exempel:
 • Ljus/ljud
 • Rörelse (lutning, rotation, förflyttning, vibration)
 • Temperatur 
 • Tryck
 • Töjning
 

MEMS

MEMS är en förkortning för Micro-Electro-Mechanical Systems och är en teknologi, som består av mekaniska och elektriska delar. Vissa har även integrerade A/D-omvandlare för att förenkla för användaren att ansluta sig och samla in data.

Gemensamt för MEMS-komponenter är att de sällan är ideala och kan innehålla ett eller flera fel till exempel:
 • Offsetfel
 • Skalfaktorfel
 • Olinjäritet
 • Brus
 • Noll fel
 • Drift
 • Noggrannhetsfel

Temperaturvariationer, både yttre och inre, är en vanlig orsak till att dessa fel uppkommer. Skakningar, åldring, felaktiga inställningar är andra orsaker. Vissa typer av fel beror till och med av frekvensen.
​​​​​​​

Referensprojekt

Multi Pos
Är ett alternativ till datormus som kan sättas på huvudet. Enheten använder ett MEMS-gyro för att detektera huvudets rörelser. Multi Pos är tänkt att användas till att styra datorns muspekare.

Testrigg för MEMS-gyron
För att kunna testa och utvärdera MEM-gyron finns en elektromekanisk testrigg. Den är består av gyro-kort, styrkort samt motorkort med en DC-motor som driver riggen.