Tågelektronik

I och med att vi är placerade i Västerås där det finns stora aktörer inom tågindustrin, arbetar vi i och har varit delaktiga i många olika tågprojekt. I tåg ställs det tuffa krav på elektronik då det är ett varierande klimat, störningar och vibrationer. Med vår erfarenhet från olika branscher, kravställningar, problemställningar, praktiska provresultat och möjlighet att göra tester, kan vi vara med och utveckla olika lösningar. Se några exempel nedan:
  • Kundspecifik tyristorlösning: Det finns standard tyristorenheter att köpa, men i vissa fall uppfyller inte de alla krav som finns och vad som måste uppfyllas. Då utvecklade vi fram en n hy enhet (bild till höger) som uppfyllde vår kunds önskemål. Läs gärna mera här...
  • Förnyelse av gammal elektronik: Krav ändras och komponenter går ur tiden (Se bild till vänster) så att produkter blir dyrare och svårare att få tag på. I dessa fall har vi hjälpt till att återskapa en produkt med nya komponenter som möter de nya kraven. Läs gärna mera här...
Här kan du läsa mer om våra olika tågapplikationer.