Trådad och trådlös överföring

Vi använder oss utav två olika sätt att överföra data på. Det första är genom att använda sig av trådad kommunikation och det andra är genom trådlös kommunikation. 
​​​​​​​

Trådad kommunikation

Överföring och kommunikation av digital information sker genom olika typer av bussar (från engelskans bus). Detta kan ske på ett kretskort mellan två enheter och mellan två kretskort som förbinds via ett kablage. Varför det finns olika bussar är att bussarna pratar med olika protokoll. VI på Motion Control jobbar med många som till exempel USB, RS-232, RS422, RS-485, CAN, I2C, Lean, Profinet, Profibus, Modbus, Mbus, med flera.  

Trådlös kommunikation

Det är ett brett område som innefattar all teknisk kommunikation där två enheter kommunicerar utan att vara sammanbundna via tråd. Istället använder man sig av radiovågor, ljud eller ljus.
Trådlös kommunikation kan användas över korta såväl som långa avstånd, till exempel någon meter för en fjärrkontroll med infrarött ljus (IR) till flera kilometer för mobiltelefoner.
Exempel på andra trådlösa teknologier är Bluetooth, ZigBee, WiiFi, laser, AM- och FM-radio.

Motion Control sysslar mest med trådlös kommunikation via radio och ljus. Vi arbetar främst med programmering av radiochip, men inte med antenndesign.
 

Referensprojekt

Trådlöst I/O
Kretskort med ett styr- och reglersystem för trådlös kommunikation inom elkraftgenerering, där Bluetoothlänkens överföringsprotokoll har optimerats mot minsta möjliga tidsfördröjning. Insamling av mätdata sker i en roterande miljö med krafter upp till hela 200 G.

Trådlös länk
Systemet består av ett moderkort innehållande olika gränssnitt bland annat en adapterkontakt för anslutning av olika radiomoduler för utvärdering. Tekniker som används är Bluetooth, ZigBee, MiWi, 433/868 MHz-radio, Short Link, GPRS/GSM etcetera Kommunikationen sker mellan två moderkort och två datorer.
​​​​​​​