USB, USB-C och USB4

Motion Control har under åren utvecklat många olika produkter som stödjer USB (Universal Serial Bus) som idag är ett av det vanligaste tillbehörsgränssnittet mellan elektronikprodukter. Framförallt för datorer, laddare och telefoner. USB är en billig och snabb teknik för att enkelt kunna ansluta kringutrustning. 


Historik

USB 1.1 släpptes redan 1996 och sedan har USB2.0, USB3.0, USB3.1 släppts. De senare har fått nya protokoll som ger ökade hastigheter och större möjligheter. Det finns olika format som A, B och C i både standardstorlek och Micro format. USB-C är den senaste och som fler nya elektronikprodukter börjar använda. 

USB-C och USB4

USB-C eller USB Typ-C är en ny typ av USB-kontakt som ger flera nya möjligheter. Kontakterna är symmetriska och alltså vändbara. De ursprungliga USB-kontakterna har fyra poler. För att möjliggöra högre hastigheter adderades ytterligare fem poler vid lanseringen av USB 3-kontakterna. USB-C-kontakten tar ytterligare ett steg och erbjuder 24 poler. Fler poler gör det möjligt att använda kontakten till fler applikationer än tidigare. Med USB-C protokollet kan man styra kraftförsörjning i båda riktningarna jämfört mot tidigare USB-standarder som är enkelriktat. Type C klarar upp till 100 watt, 20 volt med 5 ampere.
Sedan finns även ett USB4 protokoll för USB-C formatet som klarar ännu högre hastigheter.

Hör gärna av dig och kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp med att ta fram produkter som stödjer en USB standard.