Lärlingsprogram

Inledning

När det finns önskemål från kund att lära upp en ingenjör för att i framtiden kunna rekrytera, är vårt upplärningsprogram med lärlingar/konsulter ett bra alternativ för alla inblandade parter.
Det går till genom att kunden har ett projekt där vi först tillsammans skapar en målbild av vilket arbete lärlingen/konsulten skall självständigt kunna utföra efter två år. Utifrån målbilden görs en analys av vilket utbildningsbehov som finns för att konsulten skall nå dit. Här skall kurser, intyg och erfarenheter fastställas.


Lärlingsprocessen

I början av processen fokuseras det på utbildning samt att få iordning alla arbetsintyg och liknande som behövs för att utföra arbetet. Sedan i takt med att lärlingen/konsulten växer in i rollen flyttas fokus till praktiska erfarenheter och arbete. Det sista steget är självständigt arbete som lärling. Hela lärlingsprocessen är flexibel där utbildningar och arbetsuppgifter kan ändras efter kundens behov under pågående process.


Upplägg

Lärlingssystemet pågår i två år. Under tiden betalar kunden arbetstid med form av upplärningslön och för interna kurser. Motion Control står för övriga kostnader som handledning, medarbetarmöten och projektledning. Upplärningslönen är enligt en kostnadstrappa (se bild nedan). Avstämning och steg i kostnadstrappan görs var 6:e månad.   

Win-Win-Win fördelar

  • Kunden får möjlighet att prova en konsult/lärling utan egna upplärnings kostnader.
  • Kunden betalar lägre timtaxa innan konsulten uppnår full effektivitet och självständighet.
  • Kunden har inga åtaganden att hyra in konsulten eller anställa efter lärlingsperioden. 
  • Kunden Kan närsomhelst avbryta lärlingsprocessen.
  • Lärlingen får möjlighet till arbete. 
  • Kunden slipper dyra rekryteringskostnader.
  • Motion Control får utbilda, förstärka sin kundrelation och öka sina andra konsulters kompetens.


Kontakta oss för mer information om avtal och priser.