Tågelektronik

Rengöring och underhåll

VI erbjuder rengöring och underhåll av tågelektronik där vi demonterar, inspekterar, rengör och testar gammal elektronik från tågindustrin. Om det skulle vara fel på elektroniken kan vi erbjuda reparation och djupare undersökningar av elektroniken. 

Återskapa elektronik

Elektronik som inte går att tillverka längre av olika skäl är ett stort problem i många brancher inklusive tågbranchen, därför erbjuder vi återskapande av elektronik tillsammans med bland annat EMC-tester där vi säkerställer att den nya konstruktionen följer alla nuvarande regler innom tågbranchen.

Felsökning och reparation

När gammal tågelektronik går sönder är det oftast svårt att köpa reservdelar där för erbjuder vi felsökning och reparation av tågelektronik där vi felsöker, reparerar och testar trasig tåg elektronik.

Upprustning och obsolescence

Vi kan erbjuda upprustning av tågelektronik och annan äldre elektronik. För föråldrad (obsolent) elektronik kan vi erbjuda Last Time Buy (LTB) och nykonstruktion.