Test och provning

Vi erbjuder dig hög kompetens och eget labb

En stor fördel att anlita oss är att vi har ett eget mellanspänningslabb med ESD säkrat område och en avskild klimatzon. Vi investerar och uppgraderar labbet allteftersom så att vi hela tiden kan utföra fler och fler tester i eget hus. Här kan vi även bygga/konstruera kundspecifika testutrustningar. Om inte labbet klarar av testerna har vi bra samarbeten med olika partners.
​​​​​​​
Tester av prototyp
Under prototyputvecklingen testar vi fortlöpande alla utvecklade kort för att verifiera funktion och prestanda. För dessa tester har vi tillgång till en rad olika instrument, bland annat:
 • Mellanspänning upp till 25 000 VAC och DC.  
 • Oscilloskop med bussanalysator för de vanligaste kommunikations-gränssnitten som till exempel Profibus, Profinet, CAN, USB, I2C och SPI.
 • Data-logger med både analoga och digitala kanaler samt CAN.
 • Värmekamera för att se att allt mår bra i temperatur.
 • EMC test där vi med vår egen EMC - Binar Supply matar mätobjektet utan att få in störningar.
 • Temperaturskåp som klarar temperaturer mellan -70°C och +180°C.
Oscilloskop
Test och mätning av ström och spänning
EMC-tester
MC-tester används för att avgöra om produkten tål störningar från omgivningen med bibehållen funktion, men även för att se att den inte stör omgivande utrustning. Här kan vi hjälpa till med:
 • Identifiera applicerbara standarder utifrån konstruktion och miljö.
 • Kringutrustning, matningsdon, mätinstrument, data-logger.
 • Bistå vid själva testerna.
 • Rapportskrivning.
 • Felsökning samt problemlösning.
EMC, elctricalEMC, elctrical
EMC
HALT/HASS-tester Dessa tester innebär att man utsätter kretskorten för extrema temperaturer och temperaturvariationer samt även skakar korten för att i första hand simulera ett snabbt åldrande. I ett andra skede påfrestar man korten så hårt att de går sönder för att kunna avgöra vilka svaga punkter som finns. Motion Control kan hjälpa till med:
 • Testplan utifrån gällande standarder.
 • Kringutrustning, matningsdon, mätinstrument, data-logger.
 • Bygga fixturer och testuppställningar
 • Bistå vid själva testerna.
 • Felsökning samt problemlösning.

Ta gärna kontakt med oss om du har något test som du skullle vilja göra på er konstruktion eller elektronik.
Kundspecifik testrigg
Vi tar fram kundspecifika testriggar om det behövs.
I ett fall (se till höger) utvecklade vi en testrigg i ett 19" rack för att testa två kretskort som vår kund hade. Deras uppgift är att mata spänning till två högspänningskondensatorer. Vår testrigg övervakade och kontrollerade laddningen så att allt fungerade som det skulle på kundens kretskort. Vi tog även fram en manual på testriggen, så att vår kund kunde se hur vi gick tillväga när vi utförde tester. Alla testresultat dokumenterades.

Typprovning 
För att verifiera att produkten uppfyller alla krav samt gällande standarder körs typtester. Dessa kan bland annat innefatta:
 • EMC-tester.  
 • Klimattester - värme, kyla fukt.
 • Transporttester - vibrationer och stötar.
 • Långtidstester
Produktionstester
Innan leverans av en produkt är det vanligt med någon form av produktionstest för att verifiera exempelvis funktion och prestanda. Motion Control kan här bistå med: 
 • Bygge av testriggar, vid mer omfattande tester.
 • Programmering av minnen och processorer.
 • Funktionstest och kalibrering.
 • Test av prestanda och noggrannhet.
 • Slutmontering.