USB-Delay

Enkelt handhavande

USB-delay kan kopplas seriellt mellan en dator och en valfri USB-enhet. Enheten kan vara mus, tangentbord eller någon annan typ av USB-ansluten inmatningsenhet. Genom att justera de tre rattarna kan man enkelt skapa en fördröjning som visas i millisekunder. USB-delay drivs via USB anslutningens 5 volt från datorn.

Fördröjd insamling av data

Hämtningsfrekvensen enligt USB HID specifikationen är 100Hz vilket innebär att data samlas in var 10mS. Beroende på var i tidsperioden signalen kommer blir fördröjningen mellan 0 och 10mS. När USB-delay tillkopplas seriellt fördubblas detta, utöver denna fördröjning kan man skapa en egen fördröjning på 0 till 999mS. 

Beställningsvara - USB-delay tillverkas på beställning. Kontakta Motion Control för prisinformation.
USB-Delay med 21ms fördröjning

Dokument