USB I/O

USB I/O är en datainsamlingsenhet med analoga och digitala in- och utgångar för USB-bussen. Anslut enheten direkt till din datorn för att börja styra och kontrollera externa enheter i din omgivning.

Enkel att använda

Tack vare USB-stödet är USB I/O enkel att installera och även ta med sig. Med äkta "plug and play" blir det enkelt att snabbt koppla in enheten och komma igång med att styra och mäta från datorn. Allt från att ta in värden från enkla temperaturgivare till mer avancerade funktioner såsom RS-232 kommunikation och motorstyrningar.

Flera olika funktioner

USB I/O har förutom vanliga, 5 volts, analoga och digitala in- och utgångar även ett flertal övriga funktioner som utökar användningsområdet. Galvaniskt skilda in- och utgångar, frekvens- och pulsräknare, UART och pulsbreddsmodulering. Du kan själv ställa in önskade funktioner från datorn.

Programvara

Någon specifik drivrutin behövs ej, utan enheten kan anslutas till vilken modern datorn som helst som har USB-stöd (MacOSX, Windows, Linux). Till USB I/O medföljer programbibliotek, stöd finns även för LabVIEW. Utförlig dokumentation finns att tillgå för den som själv önskar programmera direkt mot enheten.
Teknisk specifikation och beskrivning
För teknisk specifikation och funktionsbeskrivning, se faktabladet som finns i PDF-format. Storleken på standardenheten är 200x56x18 mm (BxLxH). Enheten kan även fås med plåtkapsling.

Flera varianter

USB I/O finns att få i flera olika varianter. Både i form av funktion och utseende. Kundspecifika eller skräddarsydda anpassningar kan ske för de kunder som har egna önskemål på utformning och funktionallitet.

Beställningsvara - USB I/O tillverkas på beställning. Kontakta Motion Control för prisinformation.